Modulové kolejiště Hevlín je sestava šesti modulů znázorňujících km 85,650 - km 87,300 tratě (Vídeň) - st. hr. - Hevlín - Hušovany nad Jevišovkou - (Brno) dřívější StEG.

Součástí tohoto úseku je stanička (spíše nákladiště a zastávka) Hevlín, která se směrově nachází v přímé, a úsek tratě od krajní výhybky Hevlína až po předvěst vjezdového návěstidla ze směru od Hrušovan nad Jevišovkou, který se směrově nachází v pravostranném oblouku o poloměru 1896 m a pokračující přímé. Hevlín má pouze jednu dopravní kolej a jednu kolej manipulační, na kterou ještě navazuje kusá kolej.  Více o této trati v článku Trať Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou.

Dnes již zrušeny úsek s vjezdovým návěstidlem a předvěstí od Laa an der Thaya v modelu není zahrnut, neboť se mi prozatím nepodařilo zaopatřit jakoukoliv dokumentací mostů, které se zde nacházely.

Celková délka úseku činí 1,650 km. Pro modelové ztvárnění byly délkové rozměry ve směru podél osy koleje redukovány v poměru 1:2. To znamená, že celý úsek je ztvárněn jako úsek dlouhý 0,825 km a také to znamená, že hektometrovníky by měly být osazeny nikoliv po sto, ale po padesáti metrech.

Kolejiště by mělo spadat do epochy IIb - IIIa. Vycházel jsem z plánů pocházejících z doby, kdy byla trať po 2. světové válce obnovena. Ovšem dle mého názoru se poválečný vzhled tohoto úseku příliš nelišil od předválečného. Kolejiště je tedy stavěno jako pozdní léto roku 1947. V zásadě by však nebyl problém záměnou některých detailů, jako např. barev předvěsti vjezdového návěstidla, znázorňovat období 30. let. Navíc podaří-li se mi sehnat dokumentaci oněch mostů před Hevlínem, budu se již dále zabývat tímto úsekem ve stavu předválečném, neboť za války byly zničeny a po válce nahrazeny na nějaký čas pouze provisorii.

Pod níže uvedenými odkazy PROJEKT, STAVBA a PROVOZ jsou popsány jednotlivé fáze kolejiště Hevlín od tvorby výkresové dokumentace dle skutečné předlohy přes samotnou stavbu po fotogalerii z provozu. Budovy a jiné objekty budou prezentovány podrobněji samostatně v podsekci modely staveb.

STAVBA

PROVOZ

moduly H1 a H2

@

Rekonstrukce podoby tratě v období pozdního léta roku 1947. Na základě podkladů skutečné stavby byly vyhotoveny výkresy modulového kolejiště.

 

poslední aktualizace:

18. říjen 2009 - Výkresy stavební

16. prosince 2012 - Výkres
A.8 SITUACE (situace z 2. pol. 40. let 20. st. + ortofoto z roku 1953)

Popis stavby od sestavní základního rámu, přes elektrické zapojení  po krajinotvorbu. Objekty budou prezentovány v sekci modely staveb.

 

poslední aktualizace:

16. prosince 2012 - Moduly H1 a H2 - Stavba dřevěných rámů, Tvarování terénu a tělesa železničního spodku

Otevřená fotogalerie dokončeného kolejiště a provozu na něm.

 

poslední aktualizace:

stránka neotevřena

a