modulové kolejiště Hevlín STAVBA
moduly H1 a H2

Obsah této stránky

Stavba dřevěných rámů

Stavba začala sestavou dřevěných rámů dvou staničních modulů H1 a H2. Dále byl rovněž sestaven přechodový modul pro přechod mezi prvním rozhraním (ve směru staničení) modulu H1 a normovaným rozhraním PP. Důvody k tomuto počinu pro sestavu přechodového modulu nejsou nikterak mlhavé, nýbrž zcela konkrétní.

Rámy jsou sestaveny z překližky tl. 10 mm a 15 mm. Díly jsou vyřezávány ručně pomocí malé cirkulární pily a přímočaré pily. Spojování je ve všech případech tvořeno vruty 4x40 se zapuštěnou hlavou. Otvory pro vruty jsou předvrtány dvěma průměry pro dřík a hlavu vrutu. V rozích na hranách modulů jsou moduly spojeny přes dřevěné hranoly 60 x 60 mm s cílem dosažení přesnějšího pravého úhlu a zvýšení tuhosti celého rámu. To se ukázalo ovšem jako nepříliš šťastné řešení, jelikož pravého úhlu je možno docíliti přesným měřením lépe, na druhou stranu stěny hranolů nemusí být na sebe přesně kolmé. Ve výsledku tedy jedinou nepřesnost se snažily do rámů modulů vnést právě ty dřevěné hranoly. Celkové zpevnění do přesných kolmých rohů se nakonec podařilo pomocí připevnění pláně tělesa.

Poučení pro příště: příčná žebra je lépe předem ještě před sestavou rámů předvrtat pro trasy kabelů a bovdenů, pomocí nichž jsou přestavovány výměny.

ª 1 ª

Jednotlivé díly: čela, bočnice,
příčná žebra a nešťastné hranoly před sestavou modulu H1.
 

29. 3. 2011

ª 2 ª

Sestavený rám modulu H1 i s dosazenou plání, na které byly zhruba rozmístěni již hotové objekty.

3. 4. 2011

ª 3 ª

Pohled ze strany od začátku soumodulí od strážního domku č. 50.
 

3. 4. 2011

ª 4 ª

Předvrtávání otvorů pro vruty je provedeno pomocí stojanu s uchycenou vrtačkou.

10. 4. 2011

ª 5 ª

Jednotlivé díly: čela, bočnice,
příčná žebra a nešťastné hranoly před sestavou modulu H2.

10. 4. 2011

ª 6 ª

Čelo s předvrtanými otvory pro vruty.
 

10. 4. 2011

ª 7 ª

Sestavené dřevěné rámy pro moduly H1, H2 a přechodový modul atyp/PP. Pohled od
začátku soumodulí, ...

2. 5. 2011

ª 8 ª

... pohled ze shora, axonometrický, ...

 

2. 5. 2011

ª 9 ª

... a pohled od místa, kde bude nadjezd polní cesty a budou pokračovat další vyprojektované moduly H3, H4, ...

2. 5. 2011

Tvarování terénu a tělesa železničního spodku

Po čistě truhlářské práci přišlo ke slovu tvarování terénu. Byl nakoupen pěnový polystyrén v deskách běžně dostupných rozměrů 1000 x 500 mm v tloušťkách 50, 30 a 20 mm. Desky polystyrénu byly k rámu i mezi sebou lepeny pomocí disperzního lepidla. 

Po hrubém opracování polystyrénu byl terén a těleso železničního spodku dotvarováno pomocí sádry smíchané s hlínou a disperzním lepidlem nebo pomocí zakoupeného již hotového brousitelného tmelu.  Teď malá odbočka k teorii železničního stavitelství. Svahy tělesa železničního spodku jsou ve sklonu 1:1,5, ve sklonu větším, zpravidla nejvýše však 1:1, je nutné svah tělesa odláždit kamenem. Tak je provedeno v okolí strážního domku č. 50 a na svahu tělesa k němu protilehlém. V těchto místech je použito plastických polotovarů Malé železnice.

Poučení pro příště: pro příště by stálo za to vyzkoušet odláždění, jakož i jiné stavby železničního spodku zhotovené z hrubě opracovaných kamenných bloků, rytím do odlévané sádry.

ª 10 ª

První vrstva polystyrénu tl. 50 mm v okolí strážního domku č. 50.

 

6. 6. 2011

ª 11 ª

První vrstva polystyrénu tl. 50 mm ze strany náspu.

 

6. 6. 2011

ª 12 ª

Sklon svahů je potřena docíliti
1:1,5. Podařilo se tak bez konstrukce nákladných a
složitých strojů a zařízení.

10. 6. 2011

ª 13 ª

Navrstvené desky polystyrenu na modulu H1 v před opracováním smirkovým papírem.

10. 6. 2011

ª 14 ª

V této fázi práce s polystyrénem končí. Pohled na moduly H1, H2 a přechodový modul atyp/PP.

24. 6. 2011

ª 15 ª

Pohled blíže na okolí strážního domku č. 50 do míst budoucího železničního přejezdu.

24. 6. 2011

ª 16 ª

Pohled od přechodového modulu.

 

24. 6. 2011

ª 17 ª

Začínají práce tmelící a sádrovací.

 

11. 7. 2011

ª 18 ª

Na chatě je od roku 2011 z
nějakého důvodu o zábavu postaráno.

11. 7. 2011

ª 19 ª

Okolí strážního domku č. 50.

 

11. 7. 2011

ª 20 ª

Celkový pohled od strany s budoucím nadjezdem polní cesty. 
 

11. 7. 2011

ª 21 ª

Okolí strážního domku č. 50 blíže.

 

11. 7. 2011

 

a

nahoru p