Železniční infrastruktura
v Jihomoravském kraji (1)

Analýza současného stavu

Železniční síť Jihomoravského kraje je dlouhá přibližně 746 km. Skládá se z významných celostátních železničních tratí, zařazených do evropského železničního systému, ale i z regionálních tratí vyloženě místního významu. Pro budoucí rozvoj železnice je potřeba nejprve analyzovat technické možnosti současných tratí. Ukazateli technických možností mohou být traťová kapacita, traťová rychlost nebo schopnost tratě obsloužit území.

Ke stažení ve formátu pdf: Zeleznicni_infrastruktura_JMK_01.pdf

Revitalizace tratě Břeclav - Znojmo

Začátkem roku 2013 rozhodla Správa železniční dopravní cesty, s. o., že začne ve spolupráci s projekčními ústavy urychleně připravovat větší množství investičních akcí na vybraných koridorových i nekoridorových tratích. Podnětem k tomuto zásadnímu počinu je hrozící nebezpečí nedočerpání finančních prostředků EU. Mezi skupinu těchto akcí se dostala i Revitalizace tratě Břeclav – Znojmo. Podívejme se poněkud blíže právě na tuto trať trochu z pohledu historického, něco málo z pohledu současného, ale především na její využití z pohledu budoucího.

Ke stažení ve formátu pdf: Revitalizace_trate_Breclav_Znojmo.pdf

a