Obsah této stránky

Úvod

Jako modelář mám nejblíže k modelům staveb, mezi ně zařazuji nejen budovy, ale i mosty a propustky, opěrné a zárubní zdi, aj. Prostřednictvím těchto stránek bych chtěl svoji tvorbu prezentovat. Uveřejňuji zde i starší modely, které jsem stavěl v době, kdy jsem neměl k dispozici digitální fotoaparát a tak Vám nemohu poskytnout fotografie z průběhu stavby. Ze stejného důvodu zde bohužel nemohu uvést modely, které jsem prodal, aniž bych je stihl nafotit. V některých případech budu uvádět přesnější postup, v jiných nikoliv a zaměřím se pouze na zhotovení různých, na každém modelu individuálních, odlišností a detailů.

Některé pracovní postupy, které jsem aplikoval u starších budov, se mi zdají z dnešního pohledu poněkud směšné (možná je tedy vlastně dobře, že je nemám nafocené). Hlavním smyslem modelaření však spatřuji a vždy jsem spatřoval zejména únik od všedních starostí k zálibě, která mě nejspíš bude doprovázet celý život a tudíž na zdokonalování zbývá času dost. Navíc hlavním smyslem všech koníčků je dělat radost a to bez ohledu na dodržování či nedodržování postupů, trendů a norem.

Modely jsou jako součást segmentového kolejiště Olbramkostel, v jehož stavbě nebudu již pokračovat (prodal jsem ho), jako součást nějakého modulu z mého nově stavěného modulového kolejiště nebo jako součást samostatného diorámatu. Okrajově zde uvádím i neželezniční stavby, a to především ty, které jsou něčím zajímavé.

Krátce se zmíním o modelových epochách. Dříve jsem pořádně nepřemýšlel nad tím, do jaké doby situovat kolejiště a tím i všechny stavby na něm. Prostě jsem postavil model žst. Olbramkostel podle skutečnosti, až později jsem zjistil, že odpovídá podobě od roku 1984 po současnost. Dnes se snažím tlačit všechny modely do epochy pokud možno nejnižší a snažím se modelovat svět starší roku 1950. Spodní omezující hranice je tvořena dostupností vozidlového parku. Jedná se tedy o epochy II až IIIa.

Zdroj dokumentace

S dokumentací je celkem problém. Vybereme-li si nějakou konkrétní stavbu v konkrétním časovém období, je někdy dost složité najít potřebné podklady, často prakticky nereálné. Původní stavby jsou většinou přestavěny v čistě funkcionalistické budovy a tak jejich prvotní kouzlo a krása zmizely. O to větší škoda je, že ani jejich původní výkresy nebyli někdy dochovány. Asi nikdy nepochopím chování lidí, kteří jsou schopni takové plány zničit a už vůbec ne těch, kteří jsou zodpovědní za devastaci takové památky nějakou "slušivou" rekonstrukcí. Vždyť při jakékoliv modernizaci na železnici je možné na památky železniční architektury brát zřetel. Přesto existuje nějaké malé množství dochovaných budov nebo jiných staveb v téměř původním stavu. Kdo se však nespokojí s modelováním dnešního provozu (jako například já), nezbývá mu nic jiného než hledat, hledat, hledat ...

Dobové fotografie jsou mnohdy k dispozici v staničních kronikách nebo obecních archivech. Za velmi cenný zdroj dokumentace považuji práci Ing. Vladimíra Londina, Plány železničních staveb. Výkresové podklady nebo použitelné pohledové náčrtky železničních staveb najdeme i v mnohé železniční a modelářské literatuře. A každý modelář se jistě nevyhne ani měřením a kreslením náčrtků staveb skutečných nebo se stane alespoň na chvíli železničním archeologem.

Železniční stavby

Reléový domek ve stanici Olbramkostel 1:120 (1998)

předloha: skutečná stavba, přestavená v roce 1984 (při dosazení staničního reléového zabezpečovacího zařízení) ze skladiště ve stanici Olbramkostel
zdroj dokumentace: plány jsem sestavil v roce 1998 namístě
použití: segmentové kolejiště Olbramkostel, díl se stanicí Olbramkostel

Výpravní budova ve stanici Olbramkostel 1:120 (1999)

předloha: skutečná stavba, vystavěná ve stanici Olbramkostel v roce 1947
zdroj dokumentace: plány jsem sestavil na základě fotografií, které jsem pořídil v roce 1998
použití: segmentové kolejiště Olbramkostel, díl se stanicí Olbramkostel

Typový strážní domek 1:120 (2004) »PŘESNÝ POPIS STAVBY«

předloha: strážní domek, který byl vystavěn na mnoha našich tratích, v původní podobě, užití jako závorářské stanoviště je vymyšlené
zdroj dokumentace: brožura Místní dráha Ondrášov - Dvorce na Moravě, autoři L. Čada, R. Sedláček, K. Just, J. Strnad v edici Pohledy do dějin zrušených tratí
použití: segmentové kolejiště Olbramkostel, díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma

Výpravní budova ve stanici Nová Bystřice 1:120 (2005)

předloha: výpravní budovu postavila společnost JHNB v koncové stanici Nová Bystřice v roce 1897 dle typových výkresů 16/H, model ji má zobrazovat ve  stavu mezi válkami
zdroj dokumentace: soubor výkresů Plány železničních staveb 2 - Přijímací budovy a skladiště (výkres č. 14), autor Ing. Vladimír Londin
použití: samostatné dioráma

Skladiště ve stanici Hevlín 1:120 (2007) 

předloha: skladiště postavily C. k. Státní dráhy ve stanici Hevlín v roce 1910 dle typových výkresů 24/H, model jej představuje v původní podobě, toto skladiště v Hevlíně již neexistuje
zdroj dokumentace: plány zapůjčené na SŽDC TO Znojmo, soubor výkresů Plány železničních staveb 2 - Přijímací budovy a skladiště (výkres č. 28 s tím rozdílem, že chybí dveře ve stěně přilehlé k rampě), autor Ing. Vladimír Londin
použití: modulové kolejiště Hevlín (modul H1)

Záchodky ve stanici Hevlín 1:120 (2010) 

předloha: záchodky postavily C. k. Státní dráhy ve stanici Hevlín v roce 1910 dle typových výkresů, model je představuje v původní podobě
zdroj dokumentace: plány jsem nakreslil v AutoCadu dle naměřených rozměrů a v roce 2008 pořízených fotografií, soubor výkresů Plány železničních staveb 1 - Strážní domky, zastávky a nákladiště (výkres č. 31), autor Ing. Vladimír Londin
použití: modulové kolejiště Hevlín (modul H1)

Strážní domek č. 50 u Hevlína 1:120 (2011)  

předloha: strážní domek postavila společnost StEG v roce 1870 v km 85,693 tratě Wien - Střelice, model ho má zobrazovat ve stavu mezi válkami
zdroj dokumentace: plány jsem nakreslil v AutoCadu dle naměřených rozměrů, v roce 2008 pořízených fotografií a dle plánů zapůjčených na SŽDC TO Znojmo
použití: modulové kolejiště Hevlín (modul H1)

Mosty z plechových nosníků v km 86,165 a km 86,611 u Hevlína 1:120 (2012) »REALIZUJE SE« 

předloha: mosty z plechových nosníků  postavila společnost StEG v roce 1870 v km 86,165 a v km 86,611 tratě Wien - Střelice, modely mají zobrazovat stav mezi válkami, most v km 86,165 je dnes zcela přestavěný a most v km 86,611 již neexistuje
zdroj dokumentace: -
použití: modulové kolejiště Hevlín (moduly H2 a H4)

Neželezniční stavby

Autodílna 1:120 (2004)

zdroj dokumentace: kniha Modelová kolejiště - Stavby a doplňky, autor Ivo Tvarůžek, vydalo NADAS v roce 1970
použití:
segmentové kolejiště Olbramkostel, díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma

Rodinný dům 1:87 (2008)

předloha: skutečná stavba
zdroj dokumentace: fotografie a pohledové výkresy skutečné stavby
použití:
samostatné dioráma

Dům č. p. 6 v Hevlíně 1:120 (2013)

předloha: dům č. p. 6 v Hevlíně je sice proporcionálně dle skutečné předlohy, jeho podoba ve stavu mezi válkami je bohužel z větší části domyšlená
zdroj dokumentace: žádný
použití:
modulové kolejiště Hevlín (modul H1)

a

nahoru p