Novinky

17. září 2013 t

infrastruktura u Revitalizace tratě Břeclav - Znojmo. Zveřejněn odborný článek o trati Břeclav - Znojmo z pohledu historie, současnosti i možné budoucnosti.

25. březen 2013  

infrastruktura u Železniční infrastruktura v Jihomoravském kraji (1) - Analýza současného stavu. Zveřejněn odborný článek o problematice nedostatečné kapacity a traťové rychlosti stávajících tratí v Jihomoravském kraji.

28. únor 2013  

modely staveb u Dům č. p. 6 v Hevlíně. Zveřejněn kompletní článek o další stavbě modulového kolejiště Hevlín.

7. leden 2013  

moduly TT u Doplněna mapa projektu Moduly Brno a aktualisace textu.

16. prosinec 2012  

moduly TT u modulové kolejiště HEVLÍN u stavba moduly H1 a H2. Zveřejněna část postupu stavby modulů H1, H2 a přechodového modulu modulového kolejiště Hevlín.

moduly TT u modulové kolejiště HEVLÍN u projekt. Doplněn výkres A.8 SITUACE (situace z 2. pol. 40. let 20. st. + ortofoto z roku 1953) .

19. březen 2012  

modely staveb u Strážní domek č. 50 u Hevlína. Zveřejněn kompletní článek o další stavbě modulového kolejiště Hevlín.

8. srpen 2011  

o. s. u Akce u Srdečně Vás zveme na oslavu 140 let provozu ÖNWB, která se koná dne 20. 8. 2011 na nádraží ve Znojmě a v Moravských Budějovicích. Centrálním bodem oslav bude jízda parního vlaku z Okříšek do Retzu a zpět.

25. červenec 2011  

o. s. u Akce u Jakub Maršalík přichází s návrhem zavést zvláštní vlak na Znojemské historické vinobraní. Více informací ve formátu pdf ke stažení zde.

27. červen 2011  
13. duben 2011  
4. duben 2011  

o. s. u Dne 5. března proběhlo zasedání Valné hromady spolku. Zápis ve formátu pdf ke stažení zde.

3. březen 2011  

moduly TT u Přidána tabulka Poloměry oblouků pro některé rychlosti a pro velikost převýšení 0 a 150 mm s návrhovým parametry skutečných a modelových oblouků.

14. únor 2011  

Nové podsekce projekty a stavby (ve výstavbě) a spolek, ve které budou popisovány aktivity nově zakládaného občanského sdružení Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o. s., zveřejněny stanovy spolku.

16. prosinec 2010  

Vkládám malou "fotoochutnávku" z rozestavěného modelu strážního domku č. 50 u Hevlína. Celý článek s dalšími fotografiemi, fotografiemi skutečné stavby i výkresy  bude doplněn po jeho dokončení.

30. srpen 2010  

Srdečně Vás zveme na výstavu 140 LET ŽELEZNÉ DRÁHY NA ZNOJEMSKU 1870 - 2010, která se koná ve dnech 3. 9. 2010 - 29. 10. 2010 v Minoritském klášteře ve Znojmě.

10. květen 2010  

Před krátkým časem jsem dokončil malou stavbičku dřevěných záchodků v Hevlíně.

25. prosinec 2009  

Všem přátelům a příznivcům železnice přeji hezké Vánoce a šťastný nový rok.

18. říjen 2009  

Trať z Hevlína do Střelic přes Hrušovany nad Jevišovkou se stala mou srdeční záležitosti. Má vše, co by každá trať měla mít: tunely, malé i velké mosty, je trasována rovinatým povodím Dyje, ale i nástrahami terénu u Moravských Bránic, je nepochybně krásná architekturou svých budov. Chtěl bych se touto tratí zabývat nejen historickým bádáním, ale i nejzajímavější místa ztvárnit v modelu v období, která jsou nám dnes známá pouze ze starých pohlednic. První takový úsek, který bych chtěl modelářsky ztvárnit, je km 85,650 - km 87,300, jehož součástí je stanička Hevlín. Dnes tedy otvírám stránku Modulové kolejiště Hevlín a první příspěvek věnuji projektování. Od mé poslední aktualisace se toho hodně změnilo a mimo jiné i ubylo volného času. Proto v zájmu zachování kvality  budou nejspíš nové příspěvky v delších časových intervalech. 

19. únor 2009  

Doufám, že se mi dalším článkem Zastávka Citonice podaří potěšit nejen příznivce železniční historie, ale i železniční modeláře. Může snad být pro ně krásnějším motivem, než je malá zastávka se strážním domkem situovaná v oblouku, kde trať přemosťuje potok a vchází do hlubokého zářezu? Nebo snad se mi podaří potěšit jen ty, jež by se chtěli "pouze" pokochat historickými výkresy. Ať už tak, či jinak, rád uvítám jakékoliv připomínky, které vedou k upřesnění či objasnění historických souvislostí. 

15. únor 2009  

Dnešní aktualizací opět doplňuji informace v článku Trať Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou. Velice si cením spolupráce Marka Topiče, autora pěkných stránek o obci Hevlín, který mi zaslal mimo jiné fotografie strážního domku č. 54, který jsem považoval neoprávněně za zchátralý, přičemž byl naopak v poslední době slušně zrekonstruován. Doplňuji kvalitněji naskenovaná schémata stanice Hevlín z období meziválečného a rovněž nově naskenované situace mostů na zrušeném úseku. Zabývat se historií je do jisté míry Sisyfova práce, kdy kvůli jediné větě můžete zabít několik hodin s nejistým výsledkem. Zdroje informací jsou často polovičaté, některé chybí a sestavit z toho všeho ucelený kus je těžké a záležitostí několika let. Proto stále dokola ty trapné aktualizace pouze jednoho článku ... Někteří mohou tedy namítat, proč článek tedy nevystavím, až za těch několik let, kdy bude skutečně hotov. No, to je jednoduché. Aby mi mohli čtenáři pomoci chybějící či nepřesné informace objasnit ...

Také jsem se pustil do stavby modelu další budovy pro mé nové modulové kolejiště Hevlín (to je však zatím pouze ve fázi tvorby projektové dokumentace). Jedná se o staniční záchodky. Vypouštím do světa zatím pouze výkres.

9. leden 2009  

V článku Trať Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou doplněny a upřesněny informace o závorářských stanovištích, o jejich postupném sdružování až úplném zrušení v průběhu 20. a první poloviny 30. let 20. století.

24. prosinec 2008  

Především bych chtěl všem příznivcům malé i velké železnice popřát hezké Vánoce a šťastný Nový rok. 

Nový článek Trať Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou s podtitulkem Trať Wien - Hrušovany nad Jevišovkou - Brno StEG (1) jsem dával dohromady téměř dva týdny. Myslím si však, že nebylo na škodu se u této trati trochu více zastavit, protože se jedná o trať zajímavou jak z hlediska historického, tak technického. V závěru článku mi prosím odpusťte několik "vřelých" slov, jež jsem se dopustil v rámci obhajoby nezrušení této dráhy, která se ocitá na seznamu ohrožených tratí. Však co se u nás v ČR poslední dobou děje v rámci systematického preferování silniční dopravy v neprospěch železnice, mě nenechává chladným býti a musí se občas najít někdo, kdo bude pro změnu preferovat a obhajovat tento způsob dopravy. 

14. listopad 2008  

Aktualizace řídnou, projekty ve škole se množí ("studentský život" na technickém oboru téměř neexistuje). Přestože jsem prvně myslel, že sekci modely vozidel otevřu, až bude alespoň jeden modul kolejiště Hevlín dokončen (aby bylo vozidla na čem fotografovat a prezentovat), otvírám ji už nyní svým modelem osobního vozu Ci 3-9718 ČSD, který jsem dokončil zhruba před dvěma měsíci. Další změna proběhla v podsekci odkazy jejich doplněním.

29. září 2008  

Konečně se mi podařilo nalézt způsob, jak převést výkresy větších formátů do digitální podoby, aniž by se výrazně zhoršila kvalita. K modelu budovy dřevěného skladiště v Hevlíně přikládám výkres, takže teď už vám nic nebrání začít se stavbou.

Dále jsem nakreslil ikonu na mé stránky (v levém menu dole) pro toho, kdo by měl zájem dát odkaz na mé stránky na svých stránkách.

27. září 2008  

Vlastně celá část těchto stránek, zabývající se skutečnou železnicí, je velikou inspirací pro modeláře. Nejinak je tomu u mého dalšího článku Výpravní budovy TEŽ, který je navíc doplněn o výkresovou dokumentaci.

6. září 2008  

Koncem srpna jsem byl se svou nejdražší Ivankou na dovolené ve Vysokých Tatrách. A tak se mi podařilo získat několik fotografií dokumentujících tamější železnice. První část těchto fotografií uvádím v článku Ozubnicová železnice Štrba - Štrbské Pleso, který vlastně zahajuje další podsekci tratě a stanice. Protože je tato podsekce dosti obecná, bude doplňovaná formou různých článků bez jakéhokoliv dalšího třídění. Jako součást uvedeného článku jsem nakreslil mapu, která zachycuje systém železnic ve Vysokých Tatrách s jednotlivými dopravnami a zastávkami.

Dále se snažím opravovat chyby na těchto stránkách, které se zobrazují v jiných prohlížečích než v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. Zatím se mi to celkem daří, takže používání uvedeného prohlížeče už spíše jen doporučuji.

21. srpen 2008  

Otvírám podsekci moduly TT. Vzhledem k tomu, že nechci v aktualizacích prezentovat nedokončené modely a i vzhledem k tomu, že mi trvá delší dobu, než nějaký model dokončím (v současnosti pracuji na stavebnicích vagónků osobních vozů Ci od LPH Jíčín + doplňky od Hekttora), uvádím pouze článek o svém dřívějším segmentovém kolejišti Olbramkostel. Ten obsahuje převážně fotografie, protože se mi nechtělo rozepisovat o kolejišti, které jsem již prodal. Ústředním motivem modelové části těchto stránek bude stavba modulového kolejiště Hevlín z konce 40. let se kterou Vás budu formou nových aktualizací postupně seznamovat.

14. červenec 2008  

Spuštěny webové stránky. Zatím je v provozu pouze podsekce modely staveb.

a