Kolejiště znázorňuje mezilehlou stanici Olbramkostel skutečné tratě Znojmo - Mor. Budějovice někdy v období 80. let. Jedná se o hlavní jednokolejnou neelektrifikovanou trať. Je stavěno metodou několika dílů. Skládá se ze staničního dílu a části tratě s vjezdovým návěstidlem ve směru od Znojma.

Staniční díl (2000 x 500 mm) zahrnuje celou stanici Olbramkostel ob výhybky k výhybce a 10 cm z každého záhlaví, je tedy celkem 2 m dlouhý. To je celkem dost, ale přesto jsem nechtěl stanici dělit na díly dva. Délku stanice jsem redukoval vypuštěním strážních domků u obou zhlaví a výrobní haly vpravo od reléového domku. Šířku 50 cm jsem zvolil jako optimální šířku pro všechny díly, je to pro znázornění krajiny dostatečné. Stanice má tři dopravní a jednu manipulační kolej. Ze třetí koleje znojemského zhlaví odbočuje vlečka kryta odvratnou kusou kolejí. Pro odjezdy a posun z dopravních kolejí slouží světelná návěstidla, pro třetí a druhou kolej pětisvětelná a pro první kolej čtyřsvětelná. Vlečka je kryta seřaďovacím návěstidlem.

Díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma (1500 x 500 mm) není stavěn dle skutečnosti. Nalézá se na něm strážní domek jako závorářské stanoviště. Ten však neodpovídá svým provedením strážním domkům ÖNWB (Rakouská severozápadní dráha). Dále je na tomto dílu znázorněn vyschlý rybník, obilné pole, vesnice se dvěma řadovými domky, autodílnou a autobusovou zastávkou a les. Trať je vedena ve dvou protisměrných obloucích o poloměrech 450 mm a 600 mm.

Podrobně o budovách postavených na tomto kolejišti najdete v podsekci modely staveb. Jedná se o výpravní budovu a reléový domek ze staničního dílu a strážní domek jako závorářské stanoviště a autodílnu z dílu s vjezdovým návěstidlem od Znojma.

 

Kolejiště jsem již prodal a to hned z několika důvodů. Věnovat se chci podstatně starší epoše. Provedení kolejiště není tak dobré, jak bych si dnes představoval: nejsou použity štíhlé výhybky, redukce skutečnosti je poněkud fádní, elektrotechnika žalostná a opomíjel jsem skutečnosti na kterých kladu důraz nyní. Většinu tohoto kolejiště jsem stavěl ještě v době, kdy jsem navštěvoval základní školu, tak jsou výše uvedené nedostatky opomenutelné. Bohužel nemohu zaručit, že obdobný názor nebudu mít za dalších 10 let na své současně budované moduly kolejiště. To je však údělem každého modeláře. Naštěstí tento důsledek "pachtění se za dokonalostí" modulový způsob stavění kolejiště docela jistě pohodlněji snáší než v případě kolejiště klasického.

ª 1 ª

Celkový pohled na sestavené oba díly. Staniční díl má rozměry 2000 x 500 mm, ...

22. 9. 2007

ª 2 ª

... díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma má rozměry 1500 x 500 mm.

22. 9. 2007

ª 3 ª

Další letecký pohled, tentokráte záběr na znojemské zhlaví.
 

22. 9. 2007

ª 4 ª

Ve stanici Olbramkostel zastavuje MOs Znojmo - Okříšky tvořený motorovým vozem M262.0.
 

22. 9. 2007

ª 5 ª

Pohled na stanici Olbramkostel směrem od znojemského zhlaví. U 1. a 2. koleje jsou sypaná nástupiště.

22. 9. 2007

ª 6 ª

Pohled na výpravní budovu a reléový domek stanice Olbramkostel ve směru od kolejí.
 

22. 9. 2007

ª 7 ª

Nástupiště u 1. koleje má zpevněnou hranu pomocí tvárnic Tyscher, což je v modelu znázorněno pomocí
zbrousených zápalek.

22. 9. 2007

ª 8 ª

Pro výpravní budovu musela být zvětšena šířka kolejiště. Inu zase jsem se vytrestal za porušení pravidla "dvakrát měř a jednou řež".

22. 9. 2007

ª 9 ª

Celkový pohled na díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma. Trať je zde vedena ve dvou protisměrných obloucích R450 a R600.

22. 9. 2007

ª 10 ª

 Krajina je zhotovena z materiálů Polák a Heki. Jsou použity různé druhy posypů, foliáží a statické trávy.
 

22. 9. 2007

ª 11 ª

Velice typická pro krajinu Znojemska jsou obilná pole. Zde vytvořena příslušným odstínem vysoké trávy od Heki aplikované elektrostatickým zatravňovačem.

22. 9. 2007

ª 12 ª

Telegrafní sloupy typické pro tuto trať jsou zhotoveny z drátků a 1 mm širokých proužků tvrdého papíru.
 

22. 9. 2007

ª 13 ª

Oblouk R450 s vjezdovým návěstidlem je v náspu a obepíná vyschlý rybník.

22. 9. 2007

ª 14 ª

Detailnější pohled na krajinu
vnitřní strany oblouku R450
 před stanicí.

22. 9. 2007

ª 15 ª

Vjezdové návěstidlo stanice Olbramkostel.
 

22. 9. 2007

ª 16 ª

U obou oblouků je znázorněno převýšení, což je při jízdě v náspu velice efektní.

22. 9. 2007

ª 17 ª

Z důvodu malé hodnoty poloměru oblouku před stanicí je zde snížena rychlost na 50 km/h.

22. 9. 2007

ª 18 ª

Dále za stanicí ve směru jízdy do Znojma je traťová rychlost zvýšena na 70 km/h.

22. 9. 2007

ª 19 ª

Návěst "zastavte práci pluhu" a přejezd z mechanickými závory ovládanými ze strážního domku.
 

22. 9. 2007

ª 20 ª

Přejezd se spuštěnými závory a autobusová zastávka se stojícím autobusem příměstské linky
ze Znojma.

22. 9. 2007

ª 21 ª

Vesnické domky v Žerůtkách jsou postaveny vlastní fantazií. Tato část kolejiště není bohužel podle skutečnosti.

22. 9. 2007

ª 22 ª

Les tvořený různými jehličnatými a listnatými stromy tvoří počátek krajinného motivu dílu s vjezdovým návěstidlem.

22. 9. 2007

ª 23 ª

Další pohled na díl s vjezdovým návěstidlem od Znojma, tentokrát ve směru jízdy do stanice Olbramkostel.

22. 9. 2007

ª 24 ª

A ještě jeden, ten samý pohled, tentokráte z o trochu vyšší perspektivy.
 

22. 9. 2007

a

nahoru p