zpět na modely staveb p

další stavba u


reléový domek v žst. Olbramkostel 1:120 (1998)

Obsah této stránky

Úvod

předloha: skutečná stavba, přestavená v roce 1984 (při dosazení staničního reléového zabezpečovacího zařízení) ze skladiště ve stanici Olbramkostel
zdroj dokumentace: plány jsem sestavil v roce 1998 namístě
použití: segmentové kolejiště Olbramkostel, díl se stanicí Olbramkostel

Reléový domek byl přestavěn ze skladiště v roce 1984, kdy bylo do stanice instalováno reléové zabezpečovací zařízení. V budově se nachází elektrika ke staničnímu zabezpečovacímu zařízení a pomocný agregát, který pohání generátor a tím tvoří pomocný zdroj v případě výpadku proudu.

Plán stavby jsem narýsoval z několika náčrtků zhotovených na místě a důležitých rozměrů, které jsem si změřil. Tím, že jsem si reléový domek důkladně nenafotil a teprve přesně podle fotek zhotovil plán, dopustil jsem se v něm a tedy i v samotné stavbě několika rozměrových nepřesností.

Jedná se o jednu mých prvních staveb a, pominu-li úplné začátky jako jsou stavby modelů z vystřihovánek a první pokusy se stavbami modelů budov takovéto koncepce, vlastně úplně první. Reléový domek jsem postavil v létě roku 1998, jako žák jsem se s ní umístil na 1. místě v krajském kole a na 4. místě v kole republikovém v kategorii Cž MČR v ŽM.

Postup stavby

Zhotovení stavby je jednoduché. Sílu zdi tvoří lepenka a tvrdý papír, v oblasti oken potom ještě jedna vrstva lepenky. Omítka je provedena bílou temperou metodou tupování, tím je dosaženo hrubého povrchu. Metoda spočívá v nanášení neředěné barvy pomocí kousku molitanu. Okna s luxferami jsem vyrobil ze slídy. Tu jsem narýhoval skalpelem a v místech luxfer bílou barvou nabarvil opět tupováním. Tím jsem docílil jejich neprůhlednost. Okno s luxferami se skládá z jedné takovéto slídy, vrstvy lepenky znázorňující sílu luxfer (vyřízneme do lepenky otvor stejných rozměrů, jako je samotný otvor pro okno ve zdi) a ještě jedné stejné slídy. Celé takovéto okno jsem vlepil zevnitř otvoru pro okno ve zdi (síla zdi v těchto místech je tvrdý papír a vrstva lepenky). Ostatní dvě jednoduchá okna jsou vlastně jen rámy z tvrdého papíru (síla zdi v těchto místech jsou však již dvě vrstvy lepenky s tvrdým papírem). Na těchto oknech jsou mříže. Střecha je pokryta asfaltovým papírem, který je znázorněn pásky tvrdého papíru s nátěrem černou temperovou barvou.

Za nejsložitější z celé stavby považuji vyrobení mříží na výše popsané dvě okna. Zhotovil jsem je zajímavým způsobem, totiž z nitě. Na dřevěnou desku jsem přitloukl špendlíky tak, aby nimi omotaná niť tvořila svou sítí konstrukci mříže. Síla jednoho špendlíku odpovídá zhruba vzdálenosti mezi tyčemi mříže, tak jsem špendlíky od sebe umisťovat tak, aby mezi dvěma vznikla mezera o šířce jednoho špendlíku. Takto vytvořenou a dobře napnutou síť jsem napouštěl disperzním lepidlem tak dlouho, dokud nevznikla pevná konstrukce mříže. Potom jsem ze sítě vystřihl potřebnou velikost mříže a na koncích jsem ji zhruba o 1 mm pinzetou ohnul do pravého úhlu a dosadil na okno. 

Stavba je v poslední fázi doplněna o nejrůznější detaily: madla při schodišti z tenkých drátků, okapy a okapové roury, nápisy, skříň s elektřinou, na střechu jsem doplnil i hromosvod (u příštích staveb ho však vypouštím, protože drát, ze kterého bych ho měl vyrábět, by měl být silný nanejvýš 2 desetiny milimetru).

V okolí skladiště je plocha zpevněná z betonových prefabrikátů využívaná jako volné složiště materiálů na nakládku nebo z vykládky. Celková plocha je řešená tak aby voda mohla odtékat podélným žlabem vedoucím přes složiště. Terén se tedy do něho pozvolně svažuje. Podklad celého terénu složiště tvoří lepenka vrstvená tak, aby pozvolným klesáním vznikl podélný žlab. Na tento základ jsou lepeny jednotlivé betonové prefabrikáty zhotovené z dvou vrstev tvrdého papíru a obarvené několika odstíny temperových barev. Podélný žlab jsem vytvořil z vrstvy plastelíny (předem vmáčknuté do místa žlabu) vtisknutím hrany pravítka. Na takovouto plochu je potom postavená rampa s reléovým domkem. Nesmějí chybět ani detaily: cedule s nápisy zákaz vstupu, madla při schodišti, figurky (firma Preiser), auta, nějaké klády na nakládku, hromada uhlí (lopata je z jedné stavebnice Auhagen) atd. Nakonec je provedena patina suchými křídami a celý tento celek je zabudován zasádrováním do kolejiště. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Celkový pohled na panelovou plochu a stranu reléového domku přilehlou k výpravní budově.
 

22. 9. 2007

ª 2 ª

Boční pohled směrem od silnice, která však již není na kolejišti znázorněna.
 

22. 9. 2007

a

nahoru p