t předchozí stavba

zpět na modely staveb p

další stavba u


výpravní budova v žst. Nová Bystřice 1:120 (2005)

Obsah této stránky

Úvod

předloha: výpravní budovu postavila společnost JHNB v koncové stanici Nová Bystřice v roce 1897 dle typových výkresů 16/H, model ji má zobrazovat ve stavu mezi válkami
zdroj dokumentace: soubor výkresů Plány železničních staveb 2 - Přijímací budovy a skladiště (výkres č. 14), autor Ing. Vladimír Londin
použití: samostatné dioráma

Jedná se o typickou výpravní budovu z konce 19. st. a počátku 20. st. pro významnější nádražíčka místních drah. Poprvé byla zrealizována ve Volyni (místní dráha Strakonice - Vimperk) a v Prachaticích (místní dráha Vodňany - Prachatice). Spolu z dalšími stavbami těchto tratí vznikly typové předlohy pro budovy mnoha místních drah u nás.

Uvedená výpravní budova byla vystavena na spoustě místech v Čechách i na Moravě a zrovna tak v koncové staničce úzkorozchodné železnice Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Budova prodělala několik rekonstrukcí, které ji ve finále dosti ubraly na kráse. Od své původní podoby se v současnosti (fotografie 1 - 3) liší především zjednodušením a odstraněním zdobnosti omítky, chybí lemy kolem oken, i celkové lemování stěn, členitost říms atd. Původně byla střešní krytina tvořena červenými bobrovkami, dnes je pravděpodobně z eternitu. Původní okna, která byla na úrovní fasády, byla v pozdějších letech změněna na nová s tím, že okenní rámy vsazeny více do stěn.

Model má představovat situaci v období mezi světovými válkami. Oproti původní podobě jsou změněna okna a střešní krytina. Nápisy s názvem stanice jsou provedeny v česko-německém jazyce.

Postup stavby

Postup stavby modelu této výpravní budovy se nějak v zásadě neliší od předchozího postupu stavby modelu strážního domečku. Tato budova je vzhledem ke svému rozsahu  náročná na pracnost.

Sestavení obvodových stěn je obdobné jako u strážního domečku. Lepenka je oproti předchozímu případu o dvě, tři desetiny milimetru silnější. Ozdobné lemování stěn je poněkud členitější a je zhotoveno vrstvením tvrdého papíru. Okna jsou do stěn vyříznuta až po nalepení jejich olemování. Vodorovné spárování v omítce spodní části budovy je vyrýhováno skalpelem. Rýhy jsou provedeny před umístěním lemů oken. Ještě před vzájemným slepením obvodových stěn musí být hotova zdobná fasáda pomocí proužků tvrdého papíru. Pouze římsa dělící přízemí a první patro je v rozích dokončena již na sestavených stěnách. Budova je nastříkána matnou humbrolkou, jenž vznikla směsicí bílé, okrové a tmavě žluté.

Okna jsou dvojdílná. Přesný postup jejich sestavní je opět podrobně rozebrán u předcházející stavby. V tomto případě jsou však okna větších rozměrů a tak se s nimi lépe pracuje. Pootevřenými dveřmi lze pohlédnout do interiéru čekárny, která se nachází v prostřední části přízemí a je přilehlá k nástupištní straně budovy, a chodby, která vlastně spojuje uliční vstupní dveře s čekárnou. Na stěnách obou místností je dřevěné obložení.

Krytá veranda se skládá z bočných dřevených rámů, na kterých spočívá zastřešení. Sestavení celé této konstrukce je provedeno pomocí dřevěných hranolků zbrousených do patřičných rozměrů jednotlivých trámů a dýhy, do které je modelářskou pilkou naznačeno laťování. Rámy tří oken jsou z tvrdého papíru. Samostatná okna jsou znázorněna slídou do které je provedeno rýhování. Ta je vložena mezi dva rámy a teprve takto vzniklé okno zapadne do dřevěné konstrukce bočního rámu verandy, která je zhotovena pomocí dřevěných trámků. Jednotlivé trámky, jejich dřevěné výplně i okna jsou skládány postupně v celek. Spodní část zastřešení tvoří trámky a dýha, vrchní část pásky tvrdého papíru, naznačující plechové pásy. Celá konstrukce verandy je natřena tmavě hnědou tuší, obdobně jako spodní část celé střechy budovy.

Střešní krytina je zhotovena z plastového polotovaru ze sortimentu Malé železnice. Do předem vyříznutých otvorů ve střeše jsou vsazeny komíny. Ty jsou zhotoveny postupným slepováním čtverečků či obdélníčků lepenky, jež mají přesné rozměry příčného řezu komínu. Skládáním těchto čtverečků či obdélníčků na sebe až do výšky o něco vyšší, než je potřebná výška komínu, vznikne komín s horizontálním naznačením skladby jednotlivých řad cihel. Ten se potom nabarví červenou temperou a ještě před jejím zaschnutí se naznačí vertikální spáry mezi cihlami a zároveň se v případě potřeby zvýrazní horizontální spárování. Po proschnutí se celý komín jemně přetře suchou bílou křídou. Takto sestavený komín se usadí do střechy. Dále se zhotoví koruna z vrstev lepenky a tvrdého papíru a oplechování z předem natřeného kancelářského papíru. Oplechování střechy, komínů a stejně tak vrchní část přístřešku verandy je natřena barvou humbrol 11 METT.

Na závěr jsou na řadě nejrůznější detaily. Zhotoví se okapy a okapové roury, dva vnitřní sloupky nesoucí zastřešení verandy, květináče s květinami v oknech a česko-německý nápis názvu stanice. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Současná podoba výpravní budovy v Nově Bystřici.
Pohled od ulice.

31. 12. 2006

ª 2 ª

Dřevěné skladiště si na rozdíl od výpravní budovy ještě zachovalo původní střešní krytinu.

31. 12. 2006

ª 3 ª

Pohled na výpravní budovu s krytou verandou ve směru od výtopny.

31. 12. 2006

ª 4 ª

Pohled na horní partie výpravní budovy. Střešní krytina je ze sortimentu Malé železnice.

16. 7. 2006

ª 5 ª

Boční pohled na výpravní budovu se zastřešenou verandou.
 

16. 7. 2006

ª 6 ª

Čelní pohled na výpravní budovu od kolejiště.
 

16. 7. 2006

ª 7 ª

Pohled na výpravní budovu od přilehlé ulice.
 

16. 7. 2006

ª 8 ª

Uliční vstupní dveře jsou pootevřené a za nimi se nachází chodba vedoucí do čekárny.

16. 7. 2006

ª 9 ª

Stěny chodby a čekárny jsou obloženy dřevěným obkladem.
 

16. 7. 2006

a

nahoru p