t předchozí stavba

zpět na modely staveb p

další stavba u


dřevěné skladiště v žst. Hevlín
1:120 (2007)

Obsah této stránky

Úvod

předloha: skladiště postavily C. k. Státní dráhy ve stanici Hevlín v roce 1910 dle typových výkresů 24/H, model jej představuje v původní podobě, toto skladiště v Hevlíně již neexistuje
zdroj dokumentace: plány zapůjčené na SŽDC TO Znojmo, soubor výkresů Plány železničních staveb 2 - Přijímací budovy a skladiště (výkres č. 28 s tím rozdílem, že chybí dveře ve stěně přilehlé k rampě), autor Ing. Vladimír Londin
použití: modulové kolejiště Hevlín

Tak jako předchozí dvě stavby, i toto dřevěné skladiště je navrženo na základě typových výkresů státních drah a je určené jak pro místní dráhy, tak pro menší nádraží na hlavních tratích.

Toto dřevené skladiště bylo vlastně mým prvním počinem k stavbě nového modulového kolejiště Hevlín. Historicky by mělo spadat do konce 40. let 20. st. Vzhledem k tomu, že po této stavbě již v Hevlíně není ani památky a že se mi nepodařilo nalézt žádné fotografie, postavil jsem model "pouze" na základě plánů, které se mi podařilo nalézt na zdejším traťovém okrsku. Jedná se nejspíš o plány zhotovené podle již provedené stavby. O tom, že toto skladiště opravdu patří do staničky Hevlín jsem se utvrdil, když jsem téměř identické výkresy (až na již zmíněné dveře ve stěně přilehlé k rampě) našel ve výše uvedené publikaci Ing. Vladimíra Londýna. Autor o něm píše, že bylo vystavěno mimo jiné i ve stanici Střeň. A právě tato stanice má výpravní budovu  téměř stejnou, jako je v Hevlíně. Z toho usuzuji, že i skladiště by měla být obdobná. Provedení pouze konzervačního nátěru a jednoduše kladených rovných tašek jako střešní krytiny je pouze mým odhadem.

Skladiště s 1 vraty v Hevlíně ve formátu pdf (tisk na 560 x 297 mm, tj. necelé 3A4)

Toto dřevěné skladiště má mé další prvenství v tom, že se jedná o stavbu celodřevěnou (až na kamennou podezdívku a rampu) a já ještě nemám s takovými modely zkušenosti. Naštěstí toto skladiště neobsahuje žádné zdobené zakončení stěnových desek. Mezi modeláři je v současnosti populární používat k těmto účelům plastových polotovarů, jako např. výborný materiál firmy Evergeen. Přesto jsem se pokusil udělat skladiště ze dřeva. Možná, že jsem si zbytečně přidělal práci a výsledek je stejný (nebo horši) než z plastových polotovarů, ale nějak jsem se nechtěl uspokojit s tím, že plast má imitovat dřevo.

Velikým přínosem pro mě bylo objevení výrobce Fiba model, který se zabývá střešními krytinami z bobrovek, se kterými jsem si dlouho lámal hlavu.

Postup stavby

Silu zdi tvoří dýha, tenká a silná lepenka. Při sestavení obvodových zdí se postupuje obdobně, jako u klasických zděných staveb s tím, že s vnější vrstvou dýhy se zachází stejně jako s vnějších vrstvou tvrdého papíru, na kterou by byl proveden nátěr omítky. Samotnou vrstvu dýhy jsem k následující slabší vrstvě lepenky přilepil tak, že jsem si nejprve vyříznul ze slabší lepenky stěny i s otvory pro dveře a okna, které jsem přilepil k plátu dýhy a nechal dokonale proschnout. Potom jsem stěny pomocí skalpelu obřezal znovu. Tím jsem docílil, že se dýha při řezání v místech budoucí stěny skladiště neštěpí, protože ji částečně drží při sobě podlepená vrstva slabší lepenky. Nakonec je k takto vzniklým stěnám přilepena další vrstva, tentokrát silnější lepenky. Dýha stěn se před provedením laťování obrousí jemným smirkovým papírem, aby se zjemnila textura povrchu dřeva. Nakreslí se rozteče latí přibližně 1,8 - 2 mm. Samotné laťování je provedeno tenkými proužky tvrdého papíru. Jejich tloušťka je dána hranicí proveditelnosti (0,5 - 0,7 mm), kdy se ještě nezačnou proužky trhat, a zároveň schopnosti dodržet stejný rozměr. Po provedení latování je již možné stěny sestavit (fotografie 1 - 3). Ohledně provedení střechy a trámoví se odkazuji na dříve podrobně popsaný postup u strážního domečku. Ta se již muže přilepit k stěnám a s nimi pak zároveň zespodu natřít.

Provede se konstrukce kamenné podezdívky s podélně uloženými trámy, na kterých spočívají stěny skladiště. Nejprve se zhotoví ze silné lepenky obvod stěn pro kamennou podezdívku, který musí být o dvě tloušťky plastového polotovaru (firma Malá železnice), znázorňujícího imitaci kamenné stěny, na šířku a jednu tloušťku na délku menší. Ze silnějších dřevěných hranolků (krbové zápalky) se zhotoví obvod podélných trámů, které budou spočívat na kamenné podezdívce. Jeho rozměry jsou totožné s rozměry obvodových stěn skladiště. Na tyto trámy přijde podlaha v podobě dýhy. Pakliže nechceme otevíratelné dveře, nemusí být po celé ploše uvnitř skladiště. Podlahu nesou příčné trámy, které jsou viditelné ze spodu rampy. Ty zhotovíme z obyčejných zápalek.  Dále vyrobíme z dýhy dřevěné schůdky na rampu. Takto připravenou spodní stavbu s rampou a obvodové stěny se střechou můžeme nabarvit tmavě hnědou tuší (fotografie 4). Teď již nám nemůže nic bránit vzájemnému slepení. Poté můžeme umístit pásky plastového polotovaru znázorňující kamennou podezdívku (fotografie 5). Obdobně, jako kamennou podezdívku zhotovíme rampu. Na obvod stěn pro kamenné obložení se však místo podélných dřevěných trámů umístí kamenné kvádry jako hrana rampy. Ty jsou opět zhotoveny z pásků silné lepenky, které jsou po určité vzdálenosti narýhovány jako spáry mezi jednotlivými bloky. V úrovni hrany obvodu stěn jsou v rozích umístěny trojúhelníky jednak zajišťující pravý úhel a jednak umožňující na ně umístit podlahu rampy (fotografie 6).

K zhotovení oken a dveří (fotografie 7 - 10) se vzhledem k předchozímu podrobnému postupu stavby strážního domečku není nutné nějak výrazně rozepisovat. Vodorovné a svislé příčky v oknech musí však být tenčí, než jsme je schopni vyříznout z tvrdého papíru, proto jsou kladeny na svou tloušťku papíru, nikoliv na rozměr, který jsme vyřízly. Obdobně u prosklené části dveří. Okna a dveře před umístěním na svá místa natřeme tmavě hnědou tuší, stejným odstínem jako celou stavbu.

Střešní krytinu z rovných tašek (bobrovek) zhotovíme z polotovarů FIBA model, katalogového čísla STT001, což je aršík s dvanácti 7 cm dlouhými řady tašek vyříznutých do zbarveného tvrdého papíru a mezi sebou narýhovaných. Jedno balení obsahuje dva aršíky. Na pokrytí střechy skladiště jednoduchým taškovým krytem postačí přesně dvě balení. Jsou zabarveny do příslušného cihlově červeného odstínu, takže by se mohli již použit neupravované. Na skutečných několik let starších střechách jsou jednotlivé tašky zbarveny různým odstínem červené až hnědé barvy a tak jsem si namíchal 4 odstíny tempery a s nimi jsem některé tašky v aršících obarvil. Jednotlivé pásky jsem lepil odspodu nahoru, na začátku a na konci střechy je vždy jedna řada taškové krytiny zdvojená. Hřebenáče použijeme z plastové krytiny od Malé železnice. Hotovou střechu zaprášíme bílou, červenou a hnědou suchou uměleckou křídou.

K rampě je přistaven vůz tažený koňmi postavený ze stavebnice firmy DAVO. Stavebnice je provedena výborně a po pečlivém sestavení působí model velice věrohodně ("A pak, že to nejde."). Nedá se vůbec srovnávat s některými výrobci, jež poskytují již hotové modely vozů s koňmi, které však působí hračkovitě až kýčovitě. DAVO má ve svém sortimentu spoustu takovýchto doplňků z mé vysněné epochy a tak se již nemohu dočkat, až jimi budu obohacovat své nové kolejiště z konce čtyřicátých let. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Sestavené obvodové stěny a střecha zespodu podlepená narýhovanou dýhou s trámovím.

12. 8. 2007

ª 2 ª

Sílu zdi tvoří dýha s provedeným laťováním z tvrdého papíru, slabá a silná lepenka.

12. 8. 2007

ª 3 ª

Střecha je uvnitř obvodových stěn zesílena dvojitou vrstvou silné lepenky.

12. 8. 2007

ª 4 ª

Obvodové stěny se střechou a spodní stavba s bočními rampami po nátěru tmavě hnědou tuší ...

 

14. 8. 2007

ª 5 ª

... a po vzájemném slepení a doplnění plastového polotovaru imitujícího kamennou
podezdívku.
 

15. 8. 2007

ª 6 ª

Sestavování rampy. Na trojúhelníky v rozích se přilepí deska lepenky zbarvená
tupováním do odstínu zdusané zeminy.

4. 9. 2007

ª 7 ª

Vodorovné a svislé příčky oken se provedou z proužků tvrdého
papíru, které se vyřežou nejužší
jak je to jen proveditelné. Do okna se však kladou na tloušťku tvrdého papíru.

7. 9. 2007

ª 8 ª

Po přelepení oken se ještě provede jejich zakápnutí lepidlem v rozích.
Z fotografie je rovněž patrné celkové uspořádání lepenkových dílů v modelu a příčné trámy pod rampou.

7. 9. 2007

ª 9 ª

Sestavení vrat ze dvou vrstev tvrdého papíru. Spodní vrstva je ještě podlepena kancelářským papírem v místech, kde se vlepí obdélníčky o něco málo menší než samotný otvor.

11. 9. 2007

ª 10 ª

Ve spodní části dveří je vyrýhováno svislé laťování, ve vrchní části je provedeno okno obdobným postupem jako dvě okna na čelní stěně stavby.

11. 9. 2007

ª 11 ª

Budova se doplní okapy. Zda byly skutečně zelené je pouze má intuice. Na výpravní budově jsou a byly zelené, proto i na skladišti předpokládám stejnou barvu.

1. 7. 2008

ª 12 ª

Natřená vrata se doplní o detaily jako petlice s visacím zámkem a tři hlavy hřebíků v každém rohu. (Pomocí černé neředěné tempery a hrotu špendlíku.)

1. 7. 2008

ª 13 ª

Hotový model i s přilehlým terénem je připraven na zabudování do kolejiště.

1. 7. 2008

ª 14 ª

K rampě je přistaven vůz s koňmi ze stavebnice firmy DAVO.
 

1. 7. 2008

ª 15 ª

Některé tašky byly přetřeny novým odstínem cihlově červené až červenohnědé barvy.

1. 7. 2008

a

nahoru p