t předchozí stavba

zpět na modely staveb p

další stavba u


dřevěné záchodky v žst. Hevlín
1:120 (2010)

Obsah této stránky

Úvod

předloha: záchodky postavily C. k. Státní dráhy ve stanici Hevlín v roce 1910 dle typových výkresů, model je představuje v původní podobě
zdroj dokumentace: plány jsem nakreslil v AutoCadu dle naměřených rozměrů a v roce 2008 pořízených fotografií, soubor výkresů Plány železničních staveb 1 - Strážní domky, zastávky a nákladiště (výkres č. 31), autor Ing. Vladimír Londin
použití: modulové kolejiště Hevlín

Součástí stanice Hevlín jsou i záchodky, které jsou v současné době doslova ukryté ve vzrostlém okolním porostu. Na cementové podezdívce byla postavena dřevěná stavba, natřena pravděpodobně stejným odstínem, jako dřevěná veranda výpravní budovy, tedy na zeleno.

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo nikde nalézt výkresy této stavbičky, musel jsem měřit, fotit a kreslit. V současné podobě se liší od té původní absencí dveří a jiným zavětřím v prostorech přede dveřmi. Podobu závětří jsem odhadl z historické fotografie výpravní budovy na stránkách Marka Topiče http://mujweb.cz/www/hevlin/historie.htm, v jejímž levém dolním rohu je zachycená část staničních záchodků. Samotná fotografie je vystavena v Sűdmahrer muzeu Laa an der Thaya. Podobu dveří jsem odhadl z výkresů jiných staničních záchodků. Sedlová střecha byla pravděpodobně původně kryta bobrovkami, stejně jako střecha výpravní budovy.

Staniční záchodky v Hevlíně ve formátu pdf (tisk na A4)

Později, v průběhu stavby modelu, jsem se dopátral původních výkresů. Ty byly součástí Plánů železničních staveb 1 - Strážní domky, zastávky a nákladiště od Ing. Vladimíra Londina jako výkres č. 31. Podle něj byly dveře podstatně jednodušší, než ty, jež jsem odhadl ve svém výkresu. Skládaly se jen z několika prken spojených zrubu dvěma vodorovnými a jedním šikmým prknem.

V době po dokončení předchozího modelu dřevěného skladiště jsem objevil lipové hranoly MIDWEST, které jsou dostupné v délkách 280 mm a o různých rozměrech průřezu. Tak je např. možné s použitím nejmenšího průřezu 0,5 x 0,5 mm lépe znázornit svislé laťování, které jsem u skladiště provedl pomocí proužků nařezaného tvrdého papíru. Tyto hranoly jsou nezbytné nejen u dřevostaveb, ale i u staveb zděných pro znázornění trámoví střech, kde je potřeba dodržet různých rozměrů průřezů pro každý trám.

Na stavbu těchto staničních záchodků byly použity lipové hranoly MIDWEST o průřezech 0,5 x 0,5 mm, 1,0 x 0,5 mm a 1,0 x 1,0 mm, dýha MIDWEST s vyřezaným laťováním s roztečí 1,5 mm, hlazená lepenka, hřebenáče použijeme z plastové krytiny od Malé železnice, střešní krytina z bobrovek je od výrobce Fiba model a barvy Agama odstínů "beton" a zelená (fotografie 4).

Postup stavby

Stěny záchodků se skládají z dřevěné kostry vyplněné prkny, které jsou mezi sebou a ke kostře přibity svislými latěmi. Kostru zhotovíme z lipových hranolů MIDWEST průřezu 1,0 x 1,0 mm, výplně z nařezaných obdélníčků dýhy MIDWEST s vyřezanými svislými pruhy (fotografie 5). Tyto svislé rýhy jsou potom překryty latěmi z hranolů MIDWEST průřezu 0,5 x o,5 mm. Rozteče laťování jsou 1,5 mm a vzhledem k tomu, že jsem chtěl dodržet jejich počet podle skutečné předlohy, je celková stavba přibližně o 2 mm delší než je přepočtená skutečná předloha. Lepší by bylo prkenné výplně stěn dělat z nepředřezávané dýhy, svislé spáry předkreslit a potom překrýt latěmi. V tomto ohledu jsem si tedy usnadnil práci. Stěny sestavíme každou zvlášť a na každou lepíme jednotlivé svislé latě. Zakončení latí můžeme zabrousit v ozdobné  zkosením hran. Po dokončeném laťování stěnu celou zbrousíme tak, aby se tloušťky svislých latí ztenčili na 0,2 - 0,25 mm. Dokončené stěny již můžeme k sobě přilepit pomocí příčných trámků zhotovených opět z hranolů 1,0 x 1,0 mm (fotografie 9), které jsou ozdobně zakončeny zabroušením do čtyřstěnné plochy (fotografie 8).

Dřevěné mřížování okenních otvorů a štítů jsem vyráběl "ručně". Existují lepší a přesnější metody, jak je vyhotovit, přesto jsem se pokusil o výrobu svépomocí z hranolů průřezu 0,5 x 0,5 mm. Ty jsou prvně lepeny na dva lepenkové podklady s vyříznutým otvorem tak, aby mezery mezi nimi byly 0,5 mm (fotografie 10). Po zaschnutí jsou hranoly zbroušeny na tloušťku alespoň do 0,2 mm a obě takto připravené lepenky s latěmi jsou k sobě přilepeny tak, aby latě svíraly úhel 65°.  Po zaschnutí se lepenkové orámování odstraní (fotografie 11) a z takto zhotovené dřevěné mřížoviny se nařežou potřebná okna a střešní štíty.

Úhel střechy je polovina úhlu, který svírají latě mříží. Po vsunutí dřevěných mřížovaných oken je možné umístit vaznice okapové (fotografie 13). Vrcholovou vaznici umístíme na čelních stěnách na sloupcích. Vaznice opracujeme tak, aby bylo možné na ně umístit krokve.   Připravíme si krokve z hranolů průřezu 1,0 x 1,0 mm, které z jedné strany seřízneme pod úhlem (180°- 90° - 65°/2)° (vrchol střechy) a z druhé kolmo. Jednotlivé krokve přilepíme na plochu střechy vyříznutou z tvrdého papíru. Potom kolmé zakončení krokví zbrousíme pod úhlem 45° do poloviny jejich tloušťky (fotografie 15). Teprve potom střechu s krokvemi přilepíme na vaznice. Mezi okapovou vaznicí a plochou střechy z tvrdého papíru vznikne mezera, kterou vyplníme destičkami dýhy. Zhotovíme štít hrany střechy ze dvou vrstev tvrdého papíru.

Boční závětří přede dveřmi jsou z dýhy. Je použita výše zmíněná svisle předřezaná dýha, ta je však zbroušena do tloušťky 0,4 mm, aby rýhy zcela vymizely. Do stěn závětří jsou pak jehlou z obou stran vyrýhované nové spáry mezi prkny v takové rozteči, aby byl celkový počet prken dle skutečnosti (fotografie 16). Z rubové strany přilehlé ke dveřím jsou přilepeny svislé sloupky z hranolů průřezu 1,0 x 1,0 mm a mezi ně ve třech řadách vodorovná prkna z hranolů průřezu 1,0 x 0,5 mm.

Poslední práce se dřevem na této stavbičce bude zhotovení dvou dveří a poklopu jímky, které vyrobíme pomocí hranolů průřezu 1,0 x 0,5 mm podlepených kancelářským papírem a zbroušením ztenčených.  Potom již bude možné celou stavbu a všechny její dřevěné části natřít nazeleno. Stejnou barvou budou natřeny i okapy z drátků, ty však lepíme až jako téměř poslední.

Betonovou podezdívku vyrobíme ze dvou až tří vrstev kvalitní hlazené lepenky. Vrchní hranu potom mírně zbrousíme pod malým úhlem. Po natření odstínem "beton" již můžeme celou stavbu zkompletovat. Ještě před umístěním závětří vyhotovíme na dveřích kliky z tenkého drátku natřeného červenou barvou. Střešní krytinu z rovných tašek (bobrovek) zhotovíme z polotovarů FIBA model, hřebenáče použijeme z plastové krytiny od Malé železnice. Před záchodky ke stěně přilehlé ke kolejišti můžeme zřídit malou zahrádku olemovanou betonovými obrubníky. Nesmíme zapomenout na nápisy "ŽENY" a "MUŽI", které vytiskneme na kancelářský papír a přilepíme na závětří. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Staniční záchodky jsou ukryté ve vzrostlé okolní vegetaci. Pohled od příjezdové komunikace.

2. 5. 2008

ª 2 ª

Strana odvrácená od výpravní budovy - vchod do pánské části záchodků ...

12. 10. 2008

ª 3 ª

... a strana přilehlá k výpravní budově - vchod do dámské části záchodků.

12. 10. 2008

ª 4 ª

Použitý materiál na stavbu.

 

14. 3. 2010

ª 5 ª

Sestavení stěn nasucho z hranolů 1,0 x 1,0 mm a dýhy MIDWEST.
 

26. 12. 2009

ª 6 ª

Na slepených stěnách je pomocí hranolů 0,5 x 0,5 mm provedeno laťování.

27. 12. 2009

ª 7 ª

Po dokončení laťování stěn je zbrousíme tak, aby latě dosahovaly tloušťky nejvýše 0,25 mm.

27. 12. 2010

ª 8 ª

Ozdobné zakončení příčných trámků z hranolů 1,0 x 1,0 mm.
 

27. 12. 2010

ª 9 ª

Sestavení stěn pomocí příčných trámků a vnitřní stěny z dýhy, která odděluje mužskou a ženskou část.

27. 12. 2010

ª 10 ª

Mříže jsou z hranolů 0,5 x 0,5 mm lepeny s roztečí 1,0 mm na lepenkový podklad s vyřezaným otvorem. Nalepené hranoly po zaschnutí zbrousíme na tloušťku
do 0,2 mm.

28. 12. 2009

ª 11 ª

Oba lepenkové podklady s nalepenými řady zabroušených hranolů přilepíme pečlivě k sobě.
Po dokonalém zaschnutí lepenkový rámeček opatrně odřízneme.
 

28. 12. 2009

ª 12 ª

Z takto připravené mřížové destičky již můžeme vyřezat okna a štíty. 

28. 12. 2009

ª 13 ª

Po vsazení mřížových oken umístíme okapové vaznice.

29. 12. 2009

ª 14 ª

Ze dřevěné mřížoviny vyřežeme štíty.

29. 12. 2009

ª 15 ª

Vaznice v místech styku s krokvemi opracujeme.

29. 12. 2009

ª 16 ª

Zhotovení závětří z dýhy a hranolů 1,0 x 1,0 mm a 1,0 x 0,5 mm. Svislé prkna stěn znázorníme rýhováním.

21. 2. 2010

ª 17 ª

Hranoly 1,0 x 0,5 mm budoucích dveří přilepíme na podklad z tvrdého papíru.

21. 2. 2010

ª 18 ª

Jednotlivé neslepené části staničních záchodků před provedením nátěru.

21. 2. 2010

ª 19 ª

Dřevěné části jsou natřeny zelenou barvou základ z vrstvené lepenky pak odstínem beton.

23. 2. 2010

ª 20 ª

Ještě před trvalým přilepením závětří jsou doplněny dveře o detaily jako je klika a panty.

25. 2. 2010

ª 21 ª

Střešní krytina je z rovných tašek, které prodává výrobce Fiba model. Na celý model stačí jeden aršík.

27. 2. 2010

ª 22 ª

Z plastového polotovaru střešní krytiny od Malé železnice použijeme pouze hřebenáče.  

27. 2. 2010

ª 23 ª

Dokončený model. Porovnání s korunou.
 

21. 3. 2010

ª 24 ª

Pohled na partie střechy.

 

21. 3. 2010

ª 25 ª

Pohled ze strany od kolejí.

2. 5. 2010

ª 26 ª

Pohled ze strany ulice.

2. 5. 2010

ª 27 ª

Pohled ze strany výpravní budovy.

2. 5. 2010

a

nahoru p