t předchozí stavba

zpět na modely staveb p

další stavba u


rodinný dům 1:87 (2008)

Obsah této stránky

Úvod

předloha: skutečná stavba
zdroj dokumentace: fotografie a pohledové výkresy skutečné stavby
použití:
samostatné dioráma

Model tohoto zajímavého rodinného domu jsem stavěl na zakázku dle poskytnutých fotografií a pohledových náčrtků. Dle přání majitele jsem zvolil větší měřítko, než jsem byl doposud zvyklý.

Postup stavby

Na první pohled k zhotovení modelu jednoduchá stavba přináší při realizaci několik úskalí. Je to především členitost stavby a je důležité pracovat přesně, protože sebemenší odchylka se projeví v nepříznivém nuceném nedodržení pravých úhlů nebo nakroucení stavby.

Tmavě hnědý obklad fasády je zhotoven z plastových polotovarů firmy Auhagen. Sílu zdi tvoří silnější lepenka, v místech obkladu už jen plastový polotovar s reliéfem cihlového zdiva, a v místech bílé omítky ještě slabší lepenka a tvrdý výkresový papír, na který je proveden nátěr temperovou barvou. Nejprve jsou ze silnější lepenky vyříznuty díly celkových stěn, ve kterých je naznačeno rozhraní bílé omítky a tmavého obkladu. Ze slabší lepenkou podlepeného výkresového papíru jsou vyříznuty díly, kde bude bílá omítka a na kterých jsou narýsovány otvory pro okna. Ty se však prořežou až po umístění těchto dílů na vyznačená místa stěn ze silnější lepenky. Před samotným vyřezáváním oken se musí díly stěn zatížit a nechat dokonale proschnout. Potom se stěny mohou slepit k sobě (fotografie 1) a v rozích zajistit pravý úhel vlepením lepenkových trojúhelníků. Provede se nátěr bílou temperou (fotografie 2). Teprve teď se mohou nalepit díly s reliéfem obkladu fasády. Ty se však musí přesně vyříznout, obrousit (hranu, která bude umístěna v rozích zbrousit do úhlu 45°) a natřít tmavě hnědou humbrolkou.

Po zhotovení střechy ze dvou vrstev silnější lepenky (fotografie 5) již není dokončení stavby nějak zvlášť komplikované. I tady však platí pravidlo dvakrát měř a jednou řež. Střešní krytina z asfaltových šindelů je polotovar firmy MBS, katalogové číslo je RS-8BK (plastová deska o rozměrech 300 x 175 mm). Dále jsou zhotoveny a osazeny všechny okna a dveře. Jejich výroba je, oproti předchozím případům a s přihlédnutím práce ve větším měřítku, jednoduchá. Konstrukce prosklené verandy je zhotovena ze dvou vrstev tvrdého papíru (jedna natřena  světle hnědou a druhá bílou temperou) a mezi ně je vložena slída jako zasklení. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Hrubá stavba modelu rodinného domku vzniklá slepením obvodových stěn.
 

26. 12. 2007

ª 2 ª

Hrubá stavba po provedení nátěru bílou temperou ...

 

26. 12. 2007

ª 3 ª

... a po vlepení opracovaných a natřených plastových polotovarů znázorňujících tmavý obklad fasády.

31. 12. 2007

ª 4 ª

Díly obkladu fasády jsou v rozích zabroušeny tak aby po osazení mezi nimi nevznikla spára.

31. 12. 2007

ª 5 ª

Konstrukce střechy je zhotovena ze dvou vrstev silnější lepenky.
 

21. 2. 2008

ª 6 ª

Pohled na dokončený model rodinného domku.
 

17. 3. 2008

ª 7 ª

Stěny konstrukce prosklené verandy jsou zhotoveny ze dvou vrstev tvrdého papíru a slídy mezi nimi.

17. 3. 2008

ª 8 ª

Hřeben střechy je znázorněn obdélníčky kancelářského papíru kladených s přesahem 2 mm.
 

17. 3. 2008

ª 9 ª

Aby bylo zamezeno průhledu okny skrz budovu, je uvnitř vložena černě natřená přepážka
z lepenky.

17. 3. 2008

a

nahoru p