t předchozí stavba

zpět na modely staveb p

 


dům
č. p. 6 v Hevlíně
1:120 (2013)

Obsah této stránky

Úvod

předloha: dům č. p. 6 v Hevlíně je sice proporcionálně dle skutečné předlohy, jeho podoba ve stavu mezi válkami je bohužel z větší části domyšlená
zdroj dokumentace: žádný
použití:
modulové kolejiště Hevlín

Stavět model reálného územního celku ze staršího období je mnohem více náročné, než ze současnosti. I kdyby bylo k dispozici sebevíce historických fotografií, vždy vám bude některý detail nebo pohled na kousek země chybět. Proto je důležité se umět smířit s kompromisy. Z domu č. p. 6, který je hned v sousedství strážního domku č. 50 v Hevlíně, je možné se jeho původní podoby s jistotou dovtípit pouze z boční stěny přilehlé ke kolejišti a jeho celkové výšky v kontextu okolních staveb. Rozmístění otvorů a fasáda směrem do ulice bylo domyšleno dle nejlepšího vědomí a svědomí. Dům je v současné době dosti značně přestavěn v restauraci.

Jedná se o klasický vesnický dům orientovaný okapově (hřebenově) směrem k ulici. Takováto orientace vesnických domů je typická pro jižní Moravu. Oproti sousedním domům je patrné, že jeho výškové proporce byly zvýšeny o půdní nadezdívku. V souvislosti s půdní nadezdívkou a využitím podkrovního prostoru pro klasické hospodářské účely se na průčelí stavby  nachází nadokenní ležaté větrací otvory.

Model tohoto domu je zajímavý především tím, že je proveden v řezu a na modulu se nachází pouze jeho část. Tím je nutné jej řešit nejen venkovně, ale i vnitřně. Je proto nezbytné znázornit tloušťku a složení vodorovných a svislých konstrukcí, detaily krovu, vnitřní vybavení, aj. To s sebou přináší přemýšlení (bohužel) a rozměřování tím více, protože řez domu na hranici modulu je veden šikmo k hřebenu střechy.

Postup stavby

Obvodové stěny se skládají ze dvou vrstev hlazené lepenky. Celková tloušťka stěny je cca 3,5 mm. Nejprve jsou obě vrstvy na lepenku rozkresleny, přičemž vnější vrstva je podlepena tvrdým papírem pro kvalitnější povrchovou úpravu fasády. Je nutné pamatovat na to, že uliční stěna bude kratší o sílu zdi štítové stěny a že síla zdi musí být na rohu překryta vrstvou tvrdého papíru. Před nalepením vrstvy tvrdého papíru je tedy nutné do lepenky vyříznout ono zkrácení stěny oproti délce  stěny na tvrdém papíru. Ke znázornění okenního lemování jsou okna podlepena další vrstvou tvrdého papíru. Okenní otvory jsou vyřezány až po té. Řeže se naráz jedna vrstva lepenky a dvě vrstvy tvrdého papíru. U vnitřní vrstvy lepenky je nutné pamatovat na zvětšené okenní otvory o 1 mm v každém směru (ve výsledku tedy +2 mm na šířku a + 2 mm na výšku) a na konstrukci stropu, kde bude vnitřní vrstva lepenky vynechána.  Po vyřezání a slepení stěn je nutné je nechat zatížené dokonale proschnout.  Až poté je možné sestavit v obvodové stěny domku.

Dále můžeme na uliční stěně domku znázornit pomocí pásků a vyřezaných dílů z tvrdého papíru členitost a zdobnost fasády. Barvení bílou barvou provedeme z obou stran stěn. Z dýhy natřené hnědou tuší nebo ředěnou hnědou humbrolkou ztvárníme podlahy. Vnitřní příčkovou stěnu už můžeme vyrobit pouze z jedné vrstvy hlazené lepenky. Z hnědě natřených pásků tvrdého papíru vyrobíme okenní rámy, které rozdělíme na horní menší část a spodní větší část okna pomocí lipových hranolů MIDWEST o průřezu 1,0 x 0,5 mm, po dvou do každého okenního rámu. Dále již vyrobíme samostatná okna z tvrdého papíru. Po zhotovení a vsazení oken vyrobíme a vsadíme vnitřní dveře. Znázorníme záclony pomocí jemného šátku. Závěsy můžeme vytvořit ze staniolu, který před natřením patřičně zvlníme. Teď již můžeme vyrobit strop z vrstvy tvrdého papíru, hranolů o průřezu 1,0 x 1,0 mm a vrstvy dýhy. Štítová stěna přechází v podélnou stěnu chlévu, ve kterém budou chovány prasata. Chlév bude mít pultovou střechu. Strana stavení, těsně přiléhající k pozemku dráhy, je využita pro zbudování drobných hospodářských staveb sousedícího strážního domku. Jedná se o zděný chlév pro drobné zvířectvo, zhotovený z jedné vrstvy lepenky a jedné vrstvy tvrdého papíru, a dřevěnou kolnu, zhotovenou z dýhy, která je zevnitř vyztužená pomocí hranolů o průřezu 2,0 x 2,0 mm. Zastřešení těchto drobných staveb je řešeno poměrně jednoduše pomocí silnější rýhované dýhy a pásků tvrdého papíru, které mají, již po natření olejovou černou barvou, znázorňovat lehkou lepenkovou střechu. Na půdu vesnického domu jsem ještě vyrobil dřevěné ohrádky pro uskladnění různých sypkých zemědělských substrátů.

A teď se konečně můžeme pustit do toho zajímavějšího, do konstrukce krovu. Začneme poněkud opačně, než se děje ve skutečnosti, s laťováním. Bobrovku můžeme klást na husté nebo na řídké laťování. Na husté laťování, cca 26 cm  se klade jednoduchá krytina z bobrovek nebo korunová krytina z bobrovek. Pustil jsem se do znázornění jednoduché krytiny, přestože se jej užívalo spíše u levných a provizorních staveb. Lépe by domku příslušela domku šupinová krytina z bobrovek na husté laťování, ale vznikala by daleko větší spotřeba materiálu a neměl jsem představu o reálném vzhledu laťování, které jsou schopny znázornit nejmenší hranoly o průřezu 0,5 x 0,5 mm. Proto jsem volil laťování 2,0 mm a pokusil se ztvárnit krytinu, která by po přesném přepočtu do skutečnosti, znamenala krytinu jednoduchou. Jednotlivé latě jsou tedy v předem zvolené rozteči přilepovány přes otvor, jehož rozměry dopovídají rozměrům střešních ploch. Ty je vhodné nejprve, než začneme s laťováním, vyzkoušet zda bezproblémově rozměrově sedí na stěnách budovy. Po přilepení jednotlivých latí přes celou plochu střechy můžeme kolmo k latím lepit krokve. Ty mají ve skutečnosti rozteč 0,9-1,1 m. Zhotovil jsem je z hranolů o průřezu 1,0 x 1,0 mm, přestože ve skutečnosti jsou spíše obdélníkové postavené na kratší stranu průřezu. Krokve je vhodné před přilepením řezat, případně zbrousit u hřebene v požadovaném úhlu. Druhou stranu můžeme nechat prozatím delší. Po nalepení všech krokví můžeme plochy střechy, tvořené z krokví a laťování, vyříznout pomocí ocelového pravítka a žiletkové pilky přesně dle předem odzkoušených rozměrů otvoru. Vyříznuté plochy slepíme k sobě a necháme zaschnout postavené na papíru předkresleném úhlu střechy. Po zaschnutí se pokusíme pilníčkem do krokví vybrousit ve vrcholu  místo pro vrcholovou vaznici.  Tu zhotovíme z hranolu o stejném průřezu. Rovněž tak sloupek a jeho vzpěry. Sloupek by měl podpírat každý cca čtvrtý pár krokví. V těchto místech je nutné též zřídit kleštiny, které dvojitě svazují pár krokví. Umístil jsem je však na každý pár krokví. Kleštiny jsou vyrobeny z hranolů o průřezu 1,0 x 0,5 mm. Zbylé části krovu, pozednice z hranolů o průřezu 1,0 x 1,0 mm a vazný trám pod sloupek z hranolu o průřezu 1,6 x 1,0 mm, nalepíme na obvodové stěny domku. Samostatně zhotovenou konstrukci krovu přilepíme až po nalepení střešní krytiny z pásků bobrovek (výrobce Fiba model). Ty klademe s přesahem a nakonec po zaschnutí celé krytiny sestřihneme dle hrany. Obdobně zhotovíme pultovou střechu chlévu, postačí nám plocha střechy tvořená z krokví a laťování. Hřebenáče jsem použil z plastové krytiny od Malé železnice.

Zbývají detaily, jako oplechování, okapy, vnitřní vybavení. To netřeba podrobněji rozepisovat. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Vyměřování půdorysu a úprava terénu.
 

2. 1. 2013

ª 2 ª

K domku jsem netvořil žádnou dokumentaci. Plánování bylo provedeno rovnou, načisto.

2. 1. 2013

ª 3 ª

Dvě vrstvy stěn domku rozkreslené na lepenku. Vnější vrstva polepena vrstvou bílého papíru.

2. 1. 2013

ª 4 ª

Z rubové stravy vynechán prostor pro překrytí stěn vrstvou tvrdého papíru v rohu.
 

2. 1. 2013

ª 5 ª

Již vyřezané a slepené stěny z rubové strany, ...

 

3. 1. 2013

ª 6 ª

... a z lícové strany. Přečnívající konec tvrdého papíru jsem bohužel omylem odřízl.
 

17. 3. 2008

ª 7 ª

A tak jsem musel pásek papíru v rohu po slepení stěn dolepovat. Naštěstí svislý řez ve stěně v budoucnu překryje okapová roura.

6. 1. 2013

ª 8 ª

Sestavené stěny při pohledu z vnitřní strany. Okenní otvory jsou zvětšeny.
 

6. 1. 2013

ª 9 ª

Výroba oken z jednotlivých dílů, vyřezaných z tvrdého papíru. Příčky v rámu jsou lipové hranoly.
 

12. 1. 2013

ª 10 ª

Vyříznutý okenní otvor vnitřní vrstvy stěny je trochu nakřivo. Závěsy to doufám zakryjí.

20. 1. 2013

ª 11 ª

Konstrukce stropu z tvrdého papíru, lipových hranolů a dýhy.
 

20. 1. 2013

ª 12 ª

Postup sestavení dveří drobných hospodářských staveb strážního domku.

27. 1. 2013

ª 13 ª

Zastřešení drobných hospodářských staveb provedeno jednoduše.
 

28. 1. 2013

ª 14 ª

Začátek zhotovení krovu. Střecha
je nejprve vyříznuta a odzkoušena, zda rozměrově pasuje na obvodo-vé stěny.

2. 2. 2013

ª 15 ª

Přes vyříznutý otvor střechy jsou lepeny pásky z lipových hranolů.

 

3. 2. 2013

ª 16 ª

Přes laťování jsou lepeny krokve. Plocha střechy chlévu je již hotova.

3. 2. 2013

ª 17 ª

Vyříznuté plochy střech pro dům i pro chlév.

3. 2. 2013

ª 18 ª

Lepení pásků bobrovek na střešní konstrukci chlévu.

3. 2. 2013

ª 19 ª

Nabarvený krov posazený na domek před zhotovením krytiny. Krytina chlévu je již dokončena.

3. 2. 2013

ª 20 ª

Dokončená krytina střechy domku a nachystané řady plastových hřebenáčů.

8. 2. 2013

ª 21 ª

Poslední pohled na konstrukci krovu před nalepením na stěny domku.

8. 2. 2013

ª 22 ª

Lavice z lipových hranolů a tenké lepenky.

10. 2. 2013

ª 23 ª

Lavice se stolem by měli odpovídat epoše.

10. 2. 2013

ª 24 ª

Pohled na dokončený domek s chlévem ze strany šikmého řezu.

10. 2. 2013

ª 25 ª

Pohled ze strany drobných hospo-dářských staveb strážního domku

10. 2. 2013

ª 26 ª

Pohled ze strany uliční.
 

10. 2. 2013

ª 27 ª

Detailnější pohled na světnici.
 

10. 2. 2013

ª 28 ª

Pohled více zeshora.
 

10. 2. 2013

ª 29 ª

Pohled pod krov.
 

10. 2. 2013

ª 30 ª

A pohled v kontextu okolí na rozestavěném modulu.

10. 2. 2013

a

nahoru p