zpět na modely vozidel p 

 


osobní vůz Ci 3-9718 ČSD

Obsah této stránky

Úvod

předloha: dříve velmi rozšířené osobní dvounápravové vozy 3. třídy vyráběné v letech 1923 - 1928 v mnoha českých vagónkách s otevřenou plošinou a uličkou uprostřed přezdívané "dřeváky" v provedení již s elektrickým osvětlením a tlakovou brzdou
výrobci: stavebnice osobního vozu Be, Bi
LPH Jíčín, doplňky HEKTTOR, kinematiky spřáhel DK MODEL, obtisky VIJA MODEL
epocha: IIb - IIIa (do roku 1950)

Osobní dvounápravové vozy Ci o rozvoru 8 m s dřevěnou konstrukcí skříně a svislým oplechováním vyráběné v průběhu 20. let byly klasikou našich kolejí ve 20. a 30. letech 20. století. Jedná se o jednu z prvních samostatných konstrukcí osobního vozu pro ČSD. Vycházejí však ještě z rakouského vzoru, který se na první pohled liší např. užším prostředním oknem na bocích vozové skříně. Původně měly sací brzdu a plynové osvětlení. První úpravy vozu se týkaly právě změny na brzdu tlakovou a osvětlení elektrické.

Byť byly tyto vozy na našich tratích velice rozšířené a sloužily na lokálkách ještě poměrně slušnou řadu let, nepodařilo se mi nalézt fotografie, které by dokladovaly přesný vzhled některého konkrétního vozu v období 30. a 40. let. Tedy v době, kdy jezdily jako 3. vozová třída, ale kdy již prošly prvními výše zmiňovanými úpravami. Problém nastal v partiích střechy, kdy bylo změněno plynové osvětlení na elektrické. Navíc jsem byl s hledáním fotografií limitovaný tím, že jsem se snažil nalézt vůz s nadokenním větráním typu LP (dle stavebnic LPH Jičín). Přestože jsem byl donucen z těchto důvodů improvizovat, od stavby modelů v této epoše mě to neodradilo, protože si myslím, že v takovémto provedení jsou tyto vozy daleko pěknější, než se žlutým označením jako druhá třída a bez řady detailů. Za velmi cenný zdroj informací o těchto vozech považuji článek "OBMĚNY- Osobní vůz Ci 1 - 2" od Vlastimila Novotného otisknutý v ročníku 31 časopisu Železničář (z roku 1981), který najdete naskenovaný na stránkách [2].  

Žebřík pro výstup na střechu, stejně tak jako střešní přechodové lávky byly osazovány na vůz především kvůli plynovému osvětlení. Po jeho odstranění by mohli existenci žebříku a přechodových lávek opodstatňovat ještě střešní držáky návěstí konce vlaků. Proto je na voze ponechávám. Vůz mnou určeného čísla 3-9718 pochází ze série vozů 3-9710 až 3-9729 vyrobených v roce 1926 ve Studénce.

Stavba modelu

Po rozhodnutí, že se i já pustím do staveb modelů vozidel, prozatím alespoň ze stavebnic, jsem byl nucený výrazně rozšířit sortiment modelářského náčiní. Oproti stavbě modelů budov je již v tomto nutné si pořídit stříkací aparaturu. Vzhledem k tomu, že se mi prozatím nedařilo sehnat kompresor pro stříkací pistoli, byl jsem nucen svůj první model nastříkat sprejem. Nejedná se však o žádný autosprej, ale modelářský sprej TAMIYA COLOR, který přes mou počátečný nedůvěru v nahrazení stříkací pistole v mých vagónkářských prvopočátcích obstál na výbornou. Dalo by se říci, že se jedná o můj první vagónový model, proto disponuje několika nepěknými imperfekcemi. Přesto i tohle se mi zdá přijatelnější, nežli se spokojit se sortimentem výrobků sestavených z těchto stavebnic, které poskytují někteří čeští výrobci a na kterých se však neřeší vytmelení čelních hran skříně nebo na obou vozech rozdílné partie čela střechy.

Pár slov o stavebnicích vozu Bi/Be

Základ pro stavbu modelu je stavebnice osobního vozu LPH Jičín, ze které je možné osobní vůz sestavit ve dvou variantách. Jednak je to popisovaný vůz s otevřenými plošinkami a středovou chodbičkou dřívějšího označení Ci, druhak vůz se zavřenými představky a boční chodbičkou dřívějšího označení Ce. V obou těchto případech je primárně stavebnice určena na sestavení modelů vozů, jež odpovídají provedením šedesátých a sedmdesátých let a jsou označeny již jako 2. vozová třída, tedy Bi a Be. Vozy v té době byly již opatřeny žlutým označením, neměly výstupní žebříky, střešní přechodové lávky a střešní držáky koncových návěstí. Na vyšperkování těchto stavebnic, tedy jak vozu Bi, tak vozu Be jsou výborné leptané doplňky firmy HEKTTOR (lept na fotografii 1). Zejména u vozu Bi, kdy je díky leptanému zábradlí, zvýšena jeho úroveň o 100% (!). Uvedená firma poskytuje i popisy (celkové i na rám vozu (!)), ty se mi však bohužel nepodařilo využít, protože jsem si dal za cíl, postavit vůz něco více "mladší".

Ještě si dovolím jednu malou poznámku. Variantnost stavebnice, zvolit si ze dvou vozů a tedy buď Bi nebo Be, v případě vozu Be dosti ubírá na pravdivosti skutečného vzhledu vozů. Vozy Be mají oproti vozům Bi rozdílné šířky prvního okna, které je v místě záchodu a je oproti ostatním šesti oknům užší. Zvolit si pro stavbu vůz Ci (Bi) zdá se tedy býti přijatelnější.

Potřebný materiál a polotovary

Mimo stavebnice osobního vozu Bi/Ci bývalé firmy LPH Jičín a leptaných doplňků na vůz Bi firmy HEKTTOR je nutné si opatřit kinematiky se šachtou pro nová spřáhla (v mém případě vnější kinematika od firmy DK MODEL), dále dvojkolí, samostatná nová spřáhla, žebřík rovněž od firmy DK MODEL a lipové hranoly 0,5 x 1,0 mm od firmy MIDWEST.

Samotná stavba modelu

Samotná stavba není nějak zvlášť složitá. Po sestavení obvodových stěn skříně vozu je nutné na hranách čela provést zatmelení spár a jejich zabroušení. Model tak vypadá podstatně lépe. Dále je potřeba seříznout plná čela střechy a na jejich místě provést zaoblení a dosadit leptaný díl. Se spárou mezi plastovou střechou a leptaným čelem je nutné si vyhrát opakovaným tmelením a zabroušením. S tím však obezřetně kvůli střešním švům. V bezprostředním okolí čela však naštěstí bude střešní lávka a ta je schopná některé nedostatky zakrýt. Na dílu spodku rámu vozu je nutné provést větší broušení, neboť se zde musí umístit kinematika s kulisou spřáhla (fotografie 2). Teprve poté se mohou umístit bočnice rámu s maskami podvozků. Plastová čela rámu nejsou potřeba, je možné využít pouze nárazníků, která se odříznou a nalepí na leptaný díl čela se zábradlím. Sestavená čela s přechodovými můstky i jinými detaily (dle návodu HEKTTOR) se tak přilepí k rámu vozu. Na spodek vozu se nalepí detaily, jež poskytuje plastová stavebnice (skříň s bateriemi, dynamo, roura k záchodu), dále se doplní kinematiky spřáhel. Umístí se stupačky na představcích vozu, z nichž jedna (ta, v jejíž blízkosti spočine žebřík pro výstup na střechu vozu) se prodlouží tak, jak je dobře patrno z fotografie 7. V této fázi se může nastříkat spodek vozu i s umístěnými čely se zábradlím a přechodovými můstky černou matnou barvou. Samostatně se natře leptaná podlaha představku tmavě hnědou humbrolkou. Rovněž tak se přetřou stupačky na představcích. Před nástřikem skříně se mohou v místě styku čela skříně a střechy umístit v rozích ozdobné trojúhelníky. K lepení leptů navzájem i k přilepování leptů na plast jsem použil vteřinové lepidlo střední hvp modell.

Po spojení skříně s rámem se provede podlaha ve stejném odstínu jako představky a jejich stupačky. Z lepenky, která je základní surovinou při stavbě domečků,  jsem zhotovil interiér. Ten je natřen stejnou barvou, jako okenní rámy a to okrovou vodou ředitelnou agamou. Umístí se okna a po provedení nástřiku střechy bílou matnou barvou i ta. Střecha se stříká nadvakrát, protože čela jsou ve stejném nátěru, jako je skříň vozu. Po přilepení střechy vznikne na čele skříně v místech pod střechou představku s plošinou nevzhledná spára, o jejíž velikosti jsem neměl ponětí. Při provozu na kolejišti by nemusela být postřehnutelná, ale i tak je to velká vada na kráse u které jsem nedospěl ke konečnému názoru, jak se ji pro příště vyvarovat. V této fázi (fotografie 7) jsou vyčerpány díly stavebnice i leptané doplňky a je nutné další detaily vyrábět.

Jest tak v případě čtyřech madel na čele skříně pro výstup na plošiny vozu (drát o průměru cca 0,3 mm), čtyřech držáků koncových návěstí (silnější drát o průměru cca 0,6 mm a slabší drát o průměru cca 0,3 mm), dvě a dvě různá madla pro výstup na střešní přechodové lávky (drát o průměru cca 0,3 mm), čtyři konzoly pro umístění střešních přechodových lávek (pozohýbané zbytky z aršíku leptů) a dřevěná prkna pro pochozí prostor na střeše a samotné střešní přechodové lávky (lipové hranoly 0,5 x 1,0 mm). Kovové části jsem stříknul černou matnou a dřevěné části natřel tmavě hnědou matnou barvou. Červenou humbrolkou jsou přetřeny štítky na boku představku pod plošinami v místech stupaček a páka ruční brzdy. 

Jako popisy jsem použil obtisky VIJA MODEL. Jsou určeny pro jiný vůz Ci (úprava německých celokovových vozů s plošinou jako poválečná kořist), což jsem při objednávce nepostřehl. Některé z aršíku se však dají použít zcela, jiné (např. číslo) přeskládat. Obtisky loga ČSD a označení 3. vozové třídy se skládají ze dvou dílů, červeného a bílého, který se přes něj překryje. V konečném důsledku se zdá použití těchto obtisků pro tento vůz ne příliš šťastné, neboť logo ČSD je až rušivě velké. Toho jsem si všimnul až pozdě. U dalšího modelu jsem tímto i u tohoto detailu přesvědčen o domácí výrobě.

V poslední fázi proběhla decentní patina podvozku a střechy. Ta je však popsaná na jiných stránkách lépe a zkušenějšími. J

Fotogalerie

ª 1 ª

Leptané doplňky HEKTTOR, kinematika a žebřík DK MODEL, lipové hranoly MIDWEST, spřáhla a dvojkolí.

19. 10. 2008

ª 2 ª

Sestavená a vytmelená skříň. Rám vozu zbroušen pro umístění kinematiky se šachtou pro nové spřáhlo.

21. 7. 2008

ª 3 ª

Partie čela vozu s použitím leptu HEKTTOR.

 

21. 7. 2008

ª 4 ª

Osazení skříně na rám a zhotovení podlahy vozu ...

10. 8. 2008

ª 5 ª

... a vybavení interiérem. Uprostřed vozu je záchod.

11. 8. 2008

ª 6 ª

Umísťování nápisů na rám a na skříň vozu.

14. 8. 2008

ª 7 ª

Čelní partie střechy bylo nutné několikrát tmelit a brousit. Na červený nápis ČSD přijde ještě ten samý, ale bílý, tak vznikne červené stínování bílých písmen.

14. 8. 2008

ª 8 ª

Kompletně dokončený vůz včetně patiny. Bílá střecha je snadno zašpinitelná od sazí z parních
lokomotiv.
 

28. 9. 2008

ª 9 ª

Držáky koncových návěstí, madla pro výstup na střešní přechodové lávky a madla pro výstup na plošiny jsou z drátků tloušťky 0,3 a 0,6 mm.

28. 9. 2008

ª 10 ª

Celkový dojem z modelu kazí neúměrně velký nápis ČSD.

28. 9. 2008

ª 11 ª

Srovnání modelů s plastovým a leptaným zábradlím.

28. 9. 2008

ª 12 ª

Představek s plošinou na straně žebříku a ruční brzdy.

28. 9. 2008

ª 13 ª

Zátiší s vlašskými ořechy, vázou a modelem vagónku Ci.

28. 9. 2008

ª 14 ª

Pěkný pohled na celkový model ze strany WC a čela s žebříkem.

28. 9. 2008

ª 15 ª

Jedno čelo má otevřené přechodové můstky se zábradlím.

28. 9. 2008

Odkazy na literaturu a internetové stránky

literatura:

  • [1] Železničář č. 3 (?) a 4 ročníku 31, článek OBMĚNY - Osobní vůz Ci 1 - 2, autor Vlastimil Novotný

  • [2] Svět železnice č. 20, článek K číslování osobních vozů, autor Ivo Mahel

internetové stránky:

a

nahoru p